Dárkové poukazy

V restauraci Café Imperial je možné během otevírací doby zakoupit poukázky osobně v nominální hodnotě:
Café Imperial - 500/1.000/1.500/2.000/3.000/5.000 Kč
Divinis – 1.500/2.000/3.000/5.000 Kč
Yamato - 500/1.000/1.500/2.000 Kč

Doporučujeme vyvarovat se nákupu mezi 11:00 – 14:00 a 18:00 – 20:00, kdy je restaurace každý den velmi vytížena.

Pokud nemáte možnost osobního vyzvednutí, objednejte zde:

*
 
*
*
*
*
 
Celkem: 0,- Kč
Způsob doručení
Objednávka bude zaslána doporučeným dopisem na uvedenou adresu po obdržení úhrady + 30,- Kč poštovné na bankovní účet 35-8745950277/0100. Jako variabilní symbol použijte registrační číslo objednávky.
*
*
*
 
*
*
*
 
 

Potvrzením objednávky vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami:

  • vouchery jsou platné 1 rok ode dne zakoupení, s výjimkou 31. prosince, kdy restaurace vouchery nepřijímá
  • vouchery nevyužité během tohoto období propadnou bez nároku na výměnu či zpětné proplacení
  • restaurace akceptuje pouze originál voucheru, obsahující datum prodeje, podpis a razítko restaurace
  • vouchery jsou nevratné v případě ztráty, zničení či odcizení
  • každý voucher lze použít pouze pro jednu transakci, jakákoli zbývající částka není směnitelná za hotovost či jiné poukazy a automaticky propadá
  • rezervace je předmětem dostupnosti na uvážení restaurace, nákup poukázky není zárukou rezervace